هما طرزی
Englishhttp://www.homatarzi.com
 
 دختر کوچی از شهر کابل
کوچی (۱) ها در هیچ سرزمینی جا ندارند ولی همه جا خانه انانست…

این زندگی هما است ، شاعر ی از افغانستان . اودر  میان شاعران پر آوازه سال های ۶۰  و ۷۰ سده پیش در افغانستان و ایران بود . ولی در پی کوچ های پی در پی ، نظر به دلایل خاص ، بیش تر از سی سال سکوت اختیار کرد . شعر هایش را از انظار پنهان نگهداشت و به گفته خودش :
“فقط برای خودم سرودم “

ولی اکنون بعد از سکوت طولانی،  بنا به خواهش عده ای از دوستان، تصمیم به نشر شعر هایش گرفته و این رابطه را از طریق اینترنت دوباره برقرار می کند.


(۱) کوچی از مصدر کوچیدن آمده است.  به معنای ایل و طایفه یی که برای چراندن مواشی با دگرگون شدن فصل، در سال از یک جای به جای دیگری کوچ و حرکت نمایند.
HomaTarzi.com     All Rights Reserved     2010  -  Contact Webmastermailto:Zarmehr@gmail.com?subject=Homa%20Tarzi%20Siteshapeimage_5_link_0
homa@homatarzi.commailto:homa@homatarzi.comshapeimage_6_link_0